Komunikat Zarządu

Nawiązując do komunikatu z 6 listopada b.r. Zarząd MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. informuje, iż testy przeprowadzone w kierunku wykrycia wirusa SARS-CO-V-2  na siedmiu zawodnikach dały sześć wyników pozytywnych i jeden nierozstrzygnięty. Dodatkowo dwóch kolejnych członków drużyny Polski Cukier Avia Świdnik zgłosiło objawy typowe dla koronawirusa i te osoby również zostały przez klub skierowane na testy.