Wznawiamy treningi

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zarząd MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. na podstawie Uchwały 20/II/2020 z dnia 19.05.2020 r. wznawia zajęcia sportowe grup młodzieżowych sekcji piłki nożnej z dniem 20.05.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż opłaty za uczestnictwo w zajęciach sportowych prowadzonych przez MKS Avia Świdnik Sp. zo.o. pobierane będą od czerwca b.r. włącznie.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć sportowych. Za ich przestrzeganie odpowiadają trenerzy.

– W zajęciach na pełnowymiarowym boisku może jednocześnie przebywać 22 zawodników oraz 4 trenerów.
– Z orlików może korzystać jednocześnie 14 zawodników oraz 2 trenerów,
– Wprowadzono także możliwość podzielenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dwie połowy, oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa (5 metrów). W takim przypadku na każdej połowie może przebywać 16 zawodników i 3 trenerów.
– Nadal obowiązują restrykcje sanitarno-higieniczne związane z dezynfekcją rąk przed wejściem na boisko i podczas jego opuszczaniu oraz dezynfekcja sprzętu po każdym treningu.
– Nie ma możliwości korzystania z szatni. Zawodnicy przyjeżdżają na treningi przebrani.