PGE “Energia dla Młodych”

Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z.o.o. po raz kolejny nawiązał współpracę z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. Zawarta umowa zapewni wsparcie dziecięcym i młodzieżowym drużynom piłkarskim i pięściarskim Avii Świdnik.

 

Projektem „Energia dla Młodych” objętych będzie 10 grup piłkarskich oraz 1 grupa pięściarska, które funkcjonują w strukturach MKS Avia Świdnik. W ramach zawartej umowy Polska Grupa Energetyczna otrzyma tytuł „Sponsora Głównego Akademii Avii Świdnik”. Środki finansowe otrzymane od Sponsora zostaną wykorzystane między innymi na zakup strojów i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży.

 

Celem nadrzędnym współpracy pomiędzy Polską Grupą Energetyczną, a Miejskim Klubem Sportowym Avia Świdnik jest wyzwolenie energii najmłodszych, poprzez udział w zajęciach sportowych, zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu i zaktywizowanie rodziców i opiekunów do angażowania się w inicjatywy sportowe. Chcemy aby ta współpraca wpłynęła pozytywnie na rozwój najmłodszych. Dzięki zajęciom w naszym klubie dzieci i młodzież oprócz korzyści wynikających z uprawiania sportu otrzymują wzorce właściwego zachowania i poznają najważniejsze wartości. Dzięki współpracy z Polską Grupą Energetyczną możemy zapewnić naszym młodym zawodnikom i zawodniczkom odpowiednie warunki niezbędne do właściwego rozwoju sportowego- powiedział Radosław Szczerba Prezes Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik.

Umowa obowiązywać będzie do końca bieżącego roku.