Zmiana w Zarządzie

Rada Nadzorcza Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik informuje, że na wniosek właściciela Spółki – Gminy Miejskiej Świdnik, reprezentowanej przez Waldemara Jaksona, burmistrza Miasta Świdnik – dokonano zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki. Od dnia 26 października 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Adam Żurek, a funkcję Wiceprezesa Radosław Szczerba.