Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałej ochrony mienia w obiekcie sportowym zarządzanym przez Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik

ZAŁĄCZNIK