Ogłoszenie

Nazwa zamówienia: Usługa w zakresie ochrony podczas imprez sportowych lub artystycznych organizowanych przez Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Szczegóły: LINK