Ogłoszenie

MKS Avia Świdnik spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości do 30000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie transportu dla grup młodzieżowych działających w strukturach MKS Avia Świdnik.
ZAŁĄCZNIKI:
Zaproszenie do składania ofert
Oświadczenie
Wzór oferty