Ogłoszenie

Miejski Klub Sportowy AVIA ŚWIDNIK Sp. z o. o. zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie transportu dla grup młodzieżowych działających w strukturach MKS Avia Świdnik Sp. z o. o. Po kliknięciu ofert należy odświeżyć stronę.

Ogłoszenie
Wzór oferty
Załącznik