Informacje dla mediów

MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. podaje wytyczne dotyczące procesu akredytacji mediów.

 

– Wnioski akredytacyjne należy wysyłać najpóźniej w dzień poprzedzający mecz na adres e-mail: mostrowski@avia-swidnik.pl

– Wniosek musi zawierać imię, nazwisko, nazwę redakcji i rolę jaką chce pełnić dziennikarz podczas meczu (Media, Foto, TV)

– W związku z sytuacją epidemiologiczną dziennikarz musi posiadać własną kamizelkę z napisem foto

– Odbiór akredytacji następuję w biurze klubowym przy ul. Sportowej 2 w Świdniku

– W przypadku fotoreporterów, redakcja może się ubiegać o jedną akredytację na mecz

 

MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania akredytacji bez podawania przyczyny.