Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi obsługi ratowniczej obiektów basenowych Park Avia.

 

SZCZEGÓŁY