Media

MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. podaje wytyczne dotyczące procesu akredytacji mediów.    
  • Wnioski akredytacyjne należy wysyłać najpóźniej w dzień poprzedzający mecz do g. 13:00 na adres e-mail: mostrowski@avia-swidnik.pl. W przypadku meczów w niedzielę, wnioski należy składać do piątku do g. 13:00.
  • Wniosek musi zawierać imię, nazwisko, nazwę redakcji i rolę jaką chce pełnić dziennikarz podczas meczu (Prasa, Foto)
  • W związku z sytuacją epidemiologiczną dziennikarz musi posiadać własną kamizelkę z napisem foto
  • Odbiór akredytacji następuję przy bramie wjazdowej od strony Bricomarche.
  • W przypadku fotoreporterów, redakcja może się ubiegać o jedną akredytację na mecz
  • MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania akredytacji bez podawania przyczyny.