Piotr

Koper

Piotr Koper

Lekarz pierwszego zespołu piłkarzy.